Candidaturas electorais proclamadas polo Consello Regulador

Seguindo a orde do DOG que establece as normas para a renovación dos órganos de goberno das IXP e DOP, o Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún de Galicia proclamou as candidaturas presentadas ás eleccións, sen recibir reclamacións sobre as mesmas. 

Así, as candidaturas proclamadas son as seguintes:

CENSO A1 – GANDARÍAS

- Sindicato Labrego Galego – Comisións Labregas (SLG-CC.LL.)
- Cooperativas Gandeiras de Ternera Gallega Suprema – AGACA
- Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema
- Unións Agrarias – UPA
- Federación Rural Galega – FRUGA
- Asociación Agraria de Galicia (ASAGA)

CENSO A2 – CEBADEIROS

- Asociación Agraria de Galicia (ASAGA)

CENSO B – SUBCENSO B1 -MATADOIROS < 2000 CANAIS/ANO

- Asociación Gallega de la Carne (ASOGACARNE)

CENSO B – SUBCENSO B2 -MATADOIROS > 2000 CANAIS/ANO

- Asociación Gallega de la Carne (ASOGACARNE)

CENSO D – SALAS DE DESPEZAMENTO

- Asociación Gallega de la Carne (ASOGACARNE)

CENSO E – GROSISTAS E RETALLISTAS

- Asociación Gallega de la Carne (ASOGACARNE)

A Xunta Electoral proclamará as candidaturas definitivas o próximo venres 27. No caso de acordo por parte dos candidatos, deberán presentalo o 2 de febreiro como tarde. Se non chegasen a ese acordo, a campaña electoral comezaría o día 3 e a votación sería o domingo 19.